กติกากรีฑา

เมื่อเราพูดถึงการแข่งขันกีฑา แล้ว นอกจากจะเป็นการแข่งขันที่สามัญที่สุด และมีการแข่งขันมากสุดในโลกแล้ว สิ่งแรกที่มักจะนึกถึง การแข่งขันวิ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้ว การวิ่งนั้นเป็นเพียงสับเซ็ตหนึ่งในการแข่งขันกีฑาเพียงเท่านั้น เพราะจริง ๆ แล้วกรีฑา เป็นการแข่งขันที่มีขอบเขตกว้างกว่านั้น ซึ่งในบทความนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับการแข่งขันกีฑากัน แบบให้เข้าใจมากขึ้น กติกากรีฑา เป็นอย่างไร กีฑามีปรเภทไหนบ้าง ว่าแล้วไปดูกันเลยดีกว่า

กรีฑา คืออะไร

กติกากรีฑา

กรีฑา (Athletics) คือ กลุ่มของกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันวิ่ง , กระโดด , การขว้างปาและการเดิน ผลการแข่งขันจะถูกตัดสินโดยตำแหน่งการจบสกอร์ (หรือเวลาที่วัดได้) โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง ทำให้ กรีฑา เป็นหนึ่งในกีฬาที่มีการแข่งขันกันมากที่สุดในโลก

สนามกรีฑามีลักษณะอย่างไร

สนามกรีฑามืออาชีพสิ่งที่ควรจะต้องมี

 • ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ 400 ม.
 • ทางวิ่งและหลุมกระโดดยาว
 • วงกลมจุดขว้าง
 • อุปกรณ์กระโดดสูงทั้งหมด
 • อุปกรณ์กระโดดค้ำถ่อทั้งหมด
 • ค้อนและจักร

ประเภทของ กรีฑา มีอะไรบ้าง

กรีฑา ถือเป็นกีฬาพื้นฐานในการสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และเป็นกีฬาหลักที่นิยมเล่นและแข่งขันทั้งในและระหว่างประเทศ จากรายละเอียด กติกากรีฑา ของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ สามารถแบ่งประเภทของกรีฑา ได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

 • กรีฑาประเภทลู่ (Track Events)
 • กรีฑาประเภทลาน (Field Events)
 • กรีฑาประเภทเดิน (Walking Events)
 • กรีฑาประเภทถนน (Road Races)
 • กรีฑาประเภทวิ่งข้ามทุ่ง (Cross Country Races)

โดยเราจะมาจำแนกการแข่งขันต่าง ๆ ในแต่ละประเภทของกีฑาได้ ดั้งเนื้อหาต่อไปนี้

กรีฑา ประเภทลู่ (Track Events)

กรีฑาประเภทลู่ ประกอบด้วยการวิ่งในลู่วิ่ง ซึ่งการวิ่งระยะสั้น การวิ่งผลัด และการวิ่งข้ามรั้วแต่ละรายการมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป โดยการวิ่งระยะสั้นให้ความตื่นเต้น สนุกสนาน การวิ่งผลัดแสดงให้เห็นถึงการประสานงานกันเป็นทีม การวิ่งข้ามรั้วเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการวิ่งและการกระโดดแต่การที่บุคคลหนึ่งจะทำการแข่งขัน กรีฑาประเภทลู่ได้ จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้น ต้องใช้ความอดทนในการฝึกซ้อมที่ถูกวิธี และสิ่งสำคัญต้องมีใจรักในการวิ่งด้วย

กรีฑาประเภทลู่สามารถแบ่งการแข่งขันได้ ดังนี้

 1. การวิ่งระยะสั้น ประกอบด้วยการวิ่งระยะทาง 60, 80, 100, 200 และ 400 เมตร
 2. การวิ่งระยะกลาง ประกอบด้วยการวิ่งระยะทาง 800 เมตร 1,500 เมตรและ 3,000 เมตร
 3. การวิ่งระยะไกล ประกอบด้วยการวิ่งระยะทางตั้งแต่ 5,000 เมตร ขึ้นไป
 4. การวิ่งผลัด ประกอบด้วยการวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร
 5. การวิ่งข้ามรั้ว ประเภทหญิงระยะทาง 100 เมตร 400 เมตร ประเภทชายระยะทาง 110 เมตร 400 เมตร

กรีฑาประเภทลาน (Field Events)

กรีฑาประเภทลาน ประกอบด้วยการวิ่งกระโดดไกล การวิ่งกระโดดสูง การทุ่มน้ำหนัก การขว้างจักร และการพุ่งแหลน แต่ละประเภทต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกัน โดยการวิ่งกระโดดไกล ระบบการทำงานของร่างกายระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อต้องมีความสัมพันธ์กัน จะช่วยให้สามารถบังคับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างนิ่มนวลและถูกต้องตามจังหวะที่ต้องการ การวิ่งกระโดดสูงต้องรู้จักจังหวะการกระโดด การสปริงตัวขึ้น การลอยตัวในอากาศ และการลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัย การทุ่มลูกน้ำหนักต้องรู้จักการทรงตัว การกระโดดได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และการใช้แรงส่งลูกน้ำหนักให้ไปไกลที่สุด การขว้างจักรต้องอาศัยการเหวี่ยงตัว และจังหวะที่ดีในการเหวี่ยงจักร รวมทั้งต้องมีความรวดเร็วว่องไว ประสาทและทักษะในการเคลื่อนไหวดี การพุ่งปล่อยแหลนออกไปในท่าที่ถูกต้องรู้จักจังหวะการวิ่ง การบังคับแหลนควรเรียนรู้ทำความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

กรีฑา ประเภทลานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทละ 4 รายการ ดังนี้

ประเภทกระโดด (Jumping Events)

 • กระโดดสูง (High Jump)
 • กระโดดไกล (Long Jump)
 • เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump)
 • กระโดดค้ำ (Pole Vault)
 • ประเภทขว้าง (Throwing Events)

ทุ่มลูกน้ำหนัก (Putting The Shot)

กติกากรีฑา

 • ขว้างจักร (Discus)
 • พุ่งแหลน (Javelin)
 • ขว้างค้อน (Hammer)

กรีฑาประเภทเดิน (Walking Events)

กรีฑาประเภทเดินเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ทักษะการเดิน ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันได้ทั้งภายในสนามและบนถนน ประกอบด้วยการแข่งขันเดินภายในสนาม ระยะทาง 10,000 เมตร และ 20,000 เมตร ส่วนการแข่งขันเดินบนถนน ระยะทาง 20 กิโลเมตร และ 50 กิโลเมตร

กรีฑาประเภทถนน (Road Races)

เป็นการแข่งขันวิ่งบนถนน เส้นเริ่มและเส้นชัยอาจอยู่ในสนามกรีฑาก็ได้ มีระยะทาง มาตรฐานในการจัดการแข่งขันสำหรับชายและหญิง ดังนี้

 • วิ่ง 15 กิโลเมตร
 • วิ่ง 20 กิโลเมตร
 • วิ่งครึ่งมาราธอน (Half Marathon) 25 กิโลเมตรและ 30 กิโลเมตร
 • วิ่งมาราธอน (Marathon) 42.195 กิโลเมตรและ 100 กิโลเมตร

กรีฑาประเภทวิ่งข้ามทุ่ง (Cross Country Races)

กรีฑา ประเภทวิ่งข้ามทุ่ง เป็นการวิ่งที่มักจัดขึ้นในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรือ นอกเมือง เส้นทางวิ่งจะเป็นสนามหญ้า เนินเขา ทางเดิน หรือทุ่งนาที่ไถแล้ว นักวิ่งอาจจะพบสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งในระดับนานาชาติมีการจัดการแข่งขัน ดังนี้

 • ประเภททีม แบ่งรายการแข่งขันเป็น ชาย ระยะทาง 12 กิโลเมตร เยาวชนชาย ระยะทาง 8 กิโลเมตร หญิง ระยะทาง 6 กิโลเมตร เยาวชนหญิง ระยะทาง 4 กิโลเมตร
 • การวิ่งขึ้นเขาเป็นส่วนใหญ่ ทั่วไปชาย ระยะทาง 12 กิโลเมตร ระดับความสูง 1,200 เมตร ทั่วไปหญิง ระยะทาง 7 กิโลเมตร ระดับความสูง 550 เมตร เยาวชนชาย ระยะทาง 7 กิโลเมตร ระดับความสูง 550 เมตร

ถ้าจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ในระดับเดียวกัน ทั่วไปชาย ระยะทาง 12 กิโลเมตร ระดับความสูง 700 เมตร ทั่วไปหญิง ระยะทาง 7 กิโลเมตร ระดับความสูง 400 เมตร เยาวชนชาย ระยะทาง 7 กิโลเมตร ระดับความสูง 400 เมตร

ส่วนในเรื่องของกติกากีฑา นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะตัดสินกันจาก ลำดับที่ และ คะแนน ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทกีฑา ที่แข่งขัน เราก็หวังว่าข้อมูลคร่าว ๆ ที่เกี่ยวกับ กีฑา ที่เราเอามาฝากกันในบทความนี้ จะทำให้เพื่อน ๆ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นด้วยนะ


สามารถรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกที่นี่

อ้างอิง : คลิกที่นี่

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะ