คาถาบูชาพระราหู

ตามตำนานเทวดานพเคราะห์ คัมภีร์เฉลิมไตรภพ “พระราหู” เป็นเทวดาลำดับที่ 8 เกิดจากการที่ “พระอิศวร” ทรงนำหัวผีโขมด 12 หัว มาป่นลงเข้าด้วยกัน แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤต จึงบังเกิดเป็นพระราหู ขึ้นมา สีกายเป็นทองสัมฤทธิ์ วิมานสีนิล ทรงครุฑเป็นพาหนะ ราหูย้าย หมายถึง การที่ดาวราหูย้ายจากราศรีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งซึ่งจะใช้เวลาย้านหนึ่งปีครึ่งในการย้ายครั้งหนึ่ง และจะกลับมาอยู้ในตำแหน่งนี้ทุก ๆ  18 ปี ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ “ราหู” หรือ “พระราหู” เป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ ดังนั้นเมื่อราหูย้ายไปทับลัคนา,ลัคน์วัย,อายุจรของใครก็ตาม ย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต แต่สำหรับใครที่ยังกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจมีผลกระทบกับตัวเอง จนเกิดความไม่สบายใจ เชื่อกันว่าการกราบไหว้พระราหูอาจช่วยให้พ้นเคราะห์ภัยต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะช่วงราหูย้าย อีกทั้งการไหว้พระราหูอาจดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ และความเจริญก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานได้ด้วย คาถาบูชาพระราหู เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนชะตาร้ายให้กลายเป็นดี

คาถาบูชาพระราหู และวิธีการไหว้พระราหู 

  • วิธีการไหว้พระราหู

เมื่อตั้งเครื่องไหว้เสร็จแล้ว ให้จุดเทียนและธูป 8 หรือ 12 ดอก ตามจำนวนของไหว้ พร้อมกล่าว นะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง)

  • คาถาบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

  • บทสวด คาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ

โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ

โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

  • บทสวด คาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง

มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ

กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

  • คำถวายของบูชาพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนังสูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

คาถาบูชาพระราหู

  • คาถาบูชาพระราหู (สวด 12 จบ)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ ต่อมาให้กล่าวว่า ขอบารมีขององค์พระราหู และเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้งเก้าที่ตกต้องดวงชะตาของข้าพเจ้า (บอกชื่อ – นามสกุล) ขอถวายเครื่องสังเวยแด่องค์พระราหู และเทพเจ้าดาวนพเคราะห์

หากข้าพเจ้าตกต้องดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งก็ดี องค์พระราหูก็ดี ขอเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า และองค์พระราหูได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองชะตาของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ประสบความสุขความสำเร็จพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ อุปสรรค อันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้ข้าพเจ้ามีแต่ความราบรื่น รุ่งเรืองร่ำรวย ร่มเย็นเป็นสุข ทุกทิวาราตรีกาล ขอพรอธิษฐานได้ตามปรารถนา

  • คาถาลาของไหว้ เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้

(สวด : เสสัง มังคะลา ยาจามิ) แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ”

สรุป คาถาบูชาพระราหูเปลี่ยนชะตาร้ายให้กลายเป็นดี ในดวงชะตาของเราทุกคน ต้องมีดาวราหูอยู่ในดวงชะตาอยู่แล้ว และเราก็ต้องได้รับอิทธิพลจากดาวราหู ทั้งในด้านดีและร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถเลือกปฏิบัติได้ กำหนด หนักเบา และเลือกใช้ในส่วนที่ดีของราหูได้ การย้ายของราหูไม่ได้น่ากลัวเสมอไป ทุกการเคลื่อนย้ายของดาว ไม่เฉพาะแต่ราหู มีผลในทางบวกและลบเสมอ การมีสติ รอบคอบ และไม่ประมาท ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจะช่วยได้มาก


อ่านบทความเกี่ยวกับหวยออนไลน์อื่น ๆ : คลิกที่นี่

อ้างอิง : คลิกที่นี่

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะ