ดวง คืออะไร

สงสัยว่าแท้จริงแล้ว ดวง คืออะไร มีหลายคนให้คำนิยามว่าเป็นเกณฑ์ที่กำหนดชีวิตของคนหรือเป็นพรหมลิขิตที่เราไม่สามารถลิขิตชีวิตตนเองให้เป็นไปอย่างที่ต้องการได้ อาจกล่าวว่า ดวงชะตา ของแต่ละบุคคล แต่ละชีวิต หรือแต่ละสถานที่ย่อมมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นชีวิตของคนเราคงไม่ได้เป็นไปตามพรหมลิขิต หรือมีใครอื่นใดมากำหนดความเป็นไปของชีวิตเรา แต่อย่างก็ตามก็ยังมีหลายคนเชื่อในดวง จึงมีความนิยมไปเช็คดวงชะตาของตนเอง หรือสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ เพื่อที่จะได้ทราบถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หรืออาจย้อนไปอดีต มองถึงอนาคต

ดวง คืออะไร ใครเป็นคนผู้กำหนด

ดวงเป็นคำที่ถูกนำมาใช้ในความหมายของโชคในบางครั้ง เช่น ใครที่รอดจากอุบัติเหตุเฉียดตายมักจะถูกบอกว่า “ดวงดี” หรือ “โชคดี” โดยไม่สามารถอธิบายได้ว่า ดวง คืออะไร

ความเชื่อในเรื่องดวงหรือโชคชะตาไม่มีในคำสอนของศาสนา คำสอนของอิสลามถือว่าไม่มีใครมีความรู้เรื่องอดีตและอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงนอกไปจากพระเจ้า มุสลิมนอกจากจะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างและทรงควบคุมทุกสิ่งแล้ว ยังต้องเชื่อว่าทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นล้วนมาจากพระเจ้าเพื่อทดสอบความศรัทธาที่มีต่อพระองค์  ดังนั้น ทุกคนต้องยอมรับ ไม่ต่างไปจากสุขกับทุกข์เป็นของคู่กัน พระเจ้าจะให้เกิดขึ้นกับใครเมื่อใดในอนาคตเป็นเรื่องของพระองค์ ไม่มีมนุษย์คนใดรู้ได้

เมื่อยอมรับและเชื่อว่าเรื่องดีและไม่ดีมาจากพระเจ้า คนมุสลิมจึงไม่ไปหาหมอดูหรือไปดูดวง เพราะการเชื่อว่าใครมีคุณสมบัติรอบรู้ถึงอนาคตเหมือนกับพระเจ้า นั่นก็หมายความว่าคนผู้นั้นกำลังตั้งมนุษย์คนหนึ่งให้มีคุณสมบัติเป็นผู้รอบรู้เหมือนพระเจ้า การทำเช่นนื้ถือเป็นบาปใหญ่ ในสมัยนบีมุฮัมมัด ชาวยิวกลุ่มหนึ่งที่มีวิชาไสยศาสตร์อ้างว่าตัวเองรู้อนาคต คนเหล่านี้ทำตัวเป็นหมอดูหากินกับคนไม่มีความรู้ ไม่เพียงเท่านั้น คนเหล่านี้ยังอ้างว่าไสยศาสตร์มาจากนบีสุลัยมานซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าให้อำนาจพิเศษสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตเร้นลับที่เรียกว่า “ญิน” ได้

ดวง คืออะไร

ด้วยเหตุนี้  คัมภีร์กุรอานจึงถูกประทานลงมาเพื่อชี้แจงว่าไสยศาสตร์มิได้มาจากนบีสุลัยมาน  แต่พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์สององค์ชื่อมารูตและฮารูตลงมาสอนผู้คน สอนเสร็จแล้ว  ทูตสวรรค์ก็บอกว่าวิชาไสยศาสตร์เป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นสิ่งที่จะใช้ทดสอบมนุษย์ว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ นบีสุลัยมานมิได้เป็นผู้สอนไสยศาสตร์แต่ประการใด และคัมภีร์กุรอานนำเสนอเรื่องราวของนบีสุลัยมานว่าเป็นผู้ได้รับพรจากพระเจ้า มีความสามารถควบคุมญินที่มนุษย์มองไม่เห็นและมันมีความสามารถเหนือมนุษย์ ญินรู้เรื่องความเป็นไปของมนุษย์ แต่เป็นเรื่องในอดีต คนที่มีวิชาติดต่อกับญินจึงรู้ความเป็นไปของใครบางคนจากญิน แต่เป็นเรื่องอดีตที่เอามาหลอกคนที่อยากรู้อนาคตได้

คัมภีร์กุรอานเล่าว่านบีสุลัยมานได้ใช้ญินสร้างวิหารในเมืองเยรูซาเล็มโดยท่านได้สร้างห้องกระจกเป็นสำนักงานควบคุมญินในการก่อสร้าง ระหว่างนั้น นบีสุลัยมานได้เสียชีวิตในขณะยืนถือไม้เท้าค้ำร่างอยู่โดยที่พวกญินไม่รู้ว่าท่านเสียชีวิต จนกระทั่งปลวกกินไม้เท้าของนบีสุลัยมานจนผุ ร่างของนบีสุลัยมานจึงล้มลง ตรงนั้นเองที่พวกญินเพิ่งรู้ว่านบีสุลัยมานเสียชีวิตแล้ว เรื่องราวตรงนี้ต้องการจะบอกมนุษย์ไห้รู้ว่าแม้แต่ญินที่มีความสามารถ มีความแข็งแกร่งและเคลื่อนที่ได้เร็วกว่ามนุษย์ ยังไม่รู้เลยว่านบีสุลัยมานเสียชีวิตต่อหน้าพวกมัน เมื่อปัจจุบัน พวกญินยังไม่รู้ แล้วนับประสาอะไรกับมนุษย์ที่จะไปรู้อนาคต

หลายคนเชื่อว่าเป็นเกณฑ์ที่กำหนดชีวิตของคน หรือสัตว์ ตลอดจนบ้านเมือง อาจกล่าวว่า ดวงชะตา ของแต่ละบุคคล แต่ละชีวิต หรือแต่ละสถานที่ย่อมมีความแตกต่างกันไป และมีอีกหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องดวง แต่อย่างไรก็ตามเราเองก็สามารถกำหนดบางอย่างได้และไม่สามารถกำหนดได้จึงเป็นข้อถกกันไม่รู้จบ


อ่านบทความเกี่ยวกับหวยออนไลน์อื่น ๆ : คลิกที่นี่

อ้างอิง : คลิกที่นี่

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะ