ลัคนาราศี ดูยังไง

สำหรับเหล่าสาวกสายมูเตลู ก็คงชื่นชอบที่จะดูดวงกันอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะดูดวงเกี่ยวกับเรื่องงาน ความรัก หรือโชคลาภ รวมถึงเคราะห์กรรมก็ด้วย และสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นดูดวงเอง โดยศึกษาจากแหล่งที่มาต่าง ๆ หรือศึกษาวิธีดูดวงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีเปิดไพ่ยิปซี ทำนายดวงชะตา ดูดวงด้วยศาสตร์เลข ดูดวงด้วยศาสตร์รูนส์ หรือแม้แต่วิธีดูดวงจากลัคนาราศรี แน่นอนว่าบางคนก็คงไม่เข้าใจคำว่า ลัคนาราศรี และยังไม่รู้ว่าด้วยซ้ำว่าตนเองเกิดในราศรีใด รวมถึงไม่รู้วิธีการดูว่าอยู่ราศรีไหนดูยังไง เพราะหลากหลายแหล่งข้อมูลก็มักจะบอกไม่ตรงกัน โดยในวันนี้เรามีข้อมูลการดูลัคนาราศรีแม่น ๆ แบบละเอียด ๆ กันไปเลย ว่า ลัคนาราศี ดูยังไง และต้องใช้อะไรบ้าง

ฝันว่าท้อง หมายถึงอะไร ทำนายฝัน เลขเด็ด การงาน ความรัก 

ลัคนาราศี ดูยังไง มาดูและทำความเข้าใจกัน

ลัคนาราศี ดู ยังไง เราจำเป็นจะต้องรู้เวลาเกิดของตนเอง จากนั้นจะต้องเทียบวันเกิด เดือนเกิด และเวลาเพื่อตรวจลัคนาราศีของตนเอง แม้ว่าจะเกิดในวันและเดือนเดียวกัน แต่เมื่อเกิดเวลาต่างกัน ก็จะส่งผลให้มีลัคนาราศีที่ต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ดี ในบางตำราจะคำนวณเวลาเศษนาที เพื่อให้คำทำนายมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเช็กลัคนาราศีเวลาเกิดทั้ง 12 ง่าย ๆ ใครที่สับสนระหว่างราศีเกิดและลัคนาสามารถดูลัคนาราศี เบื้องต้นด้วยตนเองง่าย ๆ ด้วยตนเองดังนี้

ลัคนาราศีมังกร

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 07.00-09.00 น.

ลัคนาราศีกุมภ์

ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00-09.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 05.00-07.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 03.00-05.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 01.00-03.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 23.00-01.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 21.00-23.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 19.00-21.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 17.00-19.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 13.00-15.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 11.00-13.00 น.
ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 09.00-11.00 น.

ลัคนาราศีมีน

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 11.00-13.00 น.

ลัคนาราศีเมษ

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 13.00-15.00 น.

ลัคนาราศีพฤษภ

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 15.00-17.00 น.

ลัคนาราศีเมถุน

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 01.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 17.00-19.00 น.

ลัคนาราศีกรกฎ

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 19.00-21.00 น.

ลัคนาราศีสิงห์

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 21.00-23.00 น.

ลัคนาราศีกันย์

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 23.00-01.00 น.

ลัคนาราศีตุล

 1. ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 23.00-01.00 น.
 2. ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 3. ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 19.00-21.00 น.
 4. ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 5. ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 15.00-17.00 น.
 6. ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 7. ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 8. ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 09.00-11.00 น.
 9. ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 10. ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 05.00-07.00 น.
 11. ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 12. ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 01.00-03.00 น.

ลัคนาราศีพิจิก

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 03.00-05.00 น.

ลัคนาราศีธนู

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 05.00-07.00 น.

สรุป ลัคนาราศี ดูยังไง จำเป็นจะต้องรู้เวลาเกิดของตนเอง จากนั้นจะต้องเทียบวันเกิด เดือนเกิด และเวลาเพื่อตรวจลัคนาราศีของตนเอง นิยมใช้ดูดวงเฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคล เช่น เนื้อคู่ การงาน การเงิน เนื่องจากการดูดวงลัคนาจะใช้เวลาเกิดของแต่ละบุคคลนั้นเอง ใช้ดูดวงจากเวลาร่วมด้วย มีความแม่นยำและเฉพาะเจาะจงมากกว่า


ขอบคุณเนื้อหาจาก : wikipedia

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะball