วิธีลงทะเบียนลดค่าไฟ ค่ำน้ำ 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย แน่นอนว่าหลาย ๆ บ้านจะต้องค่าไฟขึ้นกันสูงอย่างแน่นอน เนื่องด้วยอากาศในตอนนี้ของประเทศไทยค่อนข้างที่จะร้อนมาก บางพื้นที่อุณหภูมิกว่า 40 องศากันเลยทีเดียว และในตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีนโยบายเกี่ยวกับการลดค่าน้ำและค่าไฟ แน่นอนว่านโยบายนี้ก็มีเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ต้องผ่านเกณฑ์ถึงจะสามารถลงทะเบียนขอลดค่าน้ำและค่าไฟได้ โดยจะต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครัวเรือนและต่อ 1 รหัสประจำบ้านเท่านั้น โดยในวันนี้เราจะมาสอน วิธีลงทะเบียนลดค่าไฟ ค่ำน้ำ 2024 ว่าสามารถลงผ่านช่องทางไหนกันได้บ้าง รวมทั้งแจ้งเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ในการลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟนี้ด้วย

แปลภาษา google translate สอนวิธีปรับความเร็วเสียงให้อ่านช้าลง

วิธีลงทะเบียนลดค่าไฟ ค่ำน้ำ 2024 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่องเงื่อนไข ขอลดได้เท่าไร

จากกรณีรัฐบาล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น โดยมี วิธีลง ทะเบียน ลด ค่าไฟ-ค่ำน้ำ 2024 ดังนี้

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่
1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://welfareregis.pea.co.th/Register เบอร์ติดต่อ 1129
3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร. หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 08-6848-1284
ซึ่งในการลงทะเบียนจะต้องเตรียมจ้อมูลชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ สำหรับยืนยันการลงทะเยียนและแจ้งข้อมูลสถานะการลงทะเบียน ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าและรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า) และในส่วนของความช่วยเหลือนั้น หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท) แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่
1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125
2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https//egister.pwa.co.th/welfare- register.html เบอร์ติดต่อ 1662
ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ จะต้องใช้ข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ชื่อผู้ลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ตามจำนวนที่ใช้จริง)

กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าน้ำประปา

สรุป  วิธีลงทะเบียนลดค่าไฟ ค่ำน้ำ 2024 นี่ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1129” นายคารม กล่าว


ขอบคุณเนื้อหาจาก : wikipedia

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะball