วิธีใช้ชุดตรวจโควิด

        Antigen Test Kit เป็น วิธีใช้ชุดตรวจโควิด การตรวจหาแอนติเจนโดยใช้ตัวอย่างบริเวณจมูก รวมถึงคอหอย ช่องปาก และน้ำลาย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเก็บตัวอย่างของชุดตรวจนั้นๆ แต่การตรวจเชื้อโควิดแบบ Antigen Test Kit เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น. ความจำเพาะและความไวอาจจะไม่เทียบเท่ากับ RT-PCR เนื่องจาก Antigen Test Kit มีข้อจำกัดคือหากเชื้อไม่มากพอผลก็จะเป็นลบ ดังนั้นถึงแม้ผลเป็นลบและยังไม่มีอาการก็ควรจะตรวจซ้ำในอีกห้าวัน แต่ถ้าหากมีอาการสามารถไปตรวจได้ทันที หรือถ้าตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit แล้วผลเป็นบวกก็ยังต้องไปตรวจที่สถานพยาบาลอีกครั้งเพื่อความแม่นยำอยู่ดี และในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการขาย Antigen Test Kit ตามร้านขายยาทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสตรวจหาเชื้อโควิดได้ด้วยตัวเอง

 ทำความรู้จัก ชุดตรวจโควิด Rapid Test กันเถอะ

วิธีใช้ชุดตรวจโควิด ทำได้ด้วยตัวเอง

ข้อแนะนำหากใช้ Antigen Test Kit ด้วยตัวเอง

1.ตรวจสอบประเภทของตัวอย่างที่จะใช้กับชุดทดสอบเช่น โพรงจมูก หรือน้ำลาย

2.ศึกษาขั้นตอนการทดสอบ การแปลผล จากเอกสารกำกับชุดตรวจ

3.เก็บสิ่งที่ส่งตรวจให้ถูกขั้นตอน

ข้อควรระวัง

-ตรวจสอบวันหมดอายุ

-เก็บในอุณหภูมิที่กำหนด

-อย่าเปิดหรือฉีกซองบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะใช้งาน

-พื้นที่สำหรับใช้ทดสอบ ให้ปราศจากการปนเปื้อน

-อ่านผลตามเวลาที่กำหนด เพราะการอ่านช้าหรือเร็วจะเกิดความผิดพลาดได้

-ไม่ใช่อุปกรณ์ซ้ำ

-ใช้งานเสร็จแล้วแยกใส่ถุงปิดให้มิดชิด และทิ้งให้เหมาะสม

-ล้างมือหลังจากทดสอบทุกครั้ง

อุปกรณ์ชุดตรวจ Antigen Test Kit มีดังนี้

-ฝาหลอดยา

-เอกสารกำกับชุดตรวจ

-ตลับทดสอบ

-หลอดใส่น้ำยาสกัด

-ไม้ Swab

วิธีการใช้งานAntigen Test Kit

1.ใช้ไม้ Swab วนบริเวณที่ต้องการตรวจเชื้อห้ารอบ เพื่อให้ได้สารคัดหลังในปริมาณที่มากพอ

2.จากนั้นจุ่มไม้ Swab ลงในหลอดที่มีน้ำยาสกัด หมุนและบีบอย่างน้อยห้ารอบแล้วนำไม้ Swab ออก และปิดด้วยจุกฝาหลอดยา

3.หยดน้ำยาลงในตลับทดสอบตามจำนวนที่ชุดตรวจกำหนด

4.รอผลหลังหยดน้ำยาตามเวลาที่ชุดตรวจกำหนด โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 15-30 นาที ห้ามอ่านผลก่อนหรือหลังจากเวลาที่กำหนดเด็ดขาดเพราะผลที่ได้อาจจะคาดเคลื่อนนั่นเอง

การอ่านผล Antigen Test Kit

บนสำหรับทดสอบมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่สองตัวคือ C (Control) และ T(Test) ขั้นตอนแรกต้องดูที่ตัวอักษร C ก่อนหากมีขีดขึ้นมา แสดงว่าวิธีการตรวจผลถูกต้อง หากไม่มีขีดปรากฏแสดงว่าวิธีการตรวจไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องทำการตรวจใหม่อีกครั้ง และเมื่อขีดปรากฏบนตัว C แล้วให้ดูตัวอักษร T หากมีขีดขึ้นมาแสดงว่าผลเป็นบวก หากไม่มีขีดปรากฏว่าผลเป็นลบนั่นเอง

การปฏิบัติตนกรณีผลเป็นบวก

-แจ้งหน่วยงานบริการสุขภาพใกล้บ้านที่ติดต่อได้

-กักตัวแยกจากคนอื่น เช่น แยกห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นสังเกตอาการตัวเอง วัดอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำ หากหายใจลำบากมากขึ้นควรติดต่อขอรับการรักษาทันที

-แจ้งผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงเพื่อทดสอบเชื้อต่อไป

การปฏิบัติตนกรณีผลเป็นลบ

-หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ให้กับตัวแยกออกมา แล้วค่อยทำการทดสอบซ้ำในอีก 3-5 วัน

-หากมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อให้ทำการทดสอบซ้ำทันที

ตรวจโควิดกี่วันรู้ผล แล้วตอนนี้ มีตรวจแบบไหนบ้าง


สามารถรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกที่นี่

อ้างอิง : คลิกที่นี่

 

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะTagged: