เลขเด็ด

ศาลตายาย ให้โชค

ศาลตายาย ให้โชค เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือสืบต่อกันมาอย่างยาวนานมาก ๆ แล้ว โดยเชื่อกันว่า ถ้าได้รับการสักการะอย่างถูกต้อง ดลบันดาลให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ จะนำพาความสำเร็จความเจริญ และปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ โดยศาลตายายที่มีโด่งดังในเรื่องของการให้โชคลาภคือ ศาลตายาย วัดป่าประดู่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวว่าหลังจากมีผู้คนมาขอพรจากศาลตายายวัดป่าประดู่ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ก็ได้รับโชคลาภจากการถูกหวยอย่างถ้วนหน้า มีทั้งหมู่บ้านได้โชคจากหวยเลขเดียวกัน 72 และ 09 ทำให้ภายหลังมีผู้คนต่างพากันแห่กันมาถวายของมงคลที่ศาลตายายแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อมาขอพรให้ได้โชคลาภเช่นเดียวกับผู้ที่มาขอพรในครั้งก่อน หากต้องการให้ชีวิตประสบแต่ความสำเร็จความเจริญ การศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติในการสักการะบูชาศาลตายายอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ

หวยใบเสร็จ คืออะไร ทำความเข้าใจกับหวยแนวใหม่ นโยบายก้าวไกล

ศาลตายาย ให้โชค คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร

  • ศาลตายายให้โชค คืออะไร

ศาลตายาย ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่คนไทยเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าที่ ผู้คอยปกปักรักษาดูแลที่ดินแห่งนั้น ๆ ทำให้คนไทยมักจะสร้างศาลตายายขึ้นมาเพื่อเป็นการบูชาและกราบไหว้ขอพร โดยเชื่อว่าหากได้รับการบูชาอย่างถูกต้อง ตายายก็จะดลบันดาลให้ผู้บูชาได้รับโชคลาภ มีความเจริญรุ่งเรือง และปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ

ในปัจจุบัน ศาลตายายจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาของคนไทยเป็นจำนวนมาก มีทั้งที่อยู่ในบ้านเรือน สถานประกอบการ ไปจนถึงศาลตายายขนาดใหญ่ตามวัดวาอารามต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการให้โชคลาภแก่ผู้มาบูชา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยผู้คนมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาขอพร

  • ความเป็นมาของศาลตายาย

ศาลตายาย มีที่มาจากความเชื่อเรื่องเจ้าที่ผู้คอยปกปักรักษาดูแลที่ดินแปลงนั้นๆ ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ โดยเชื่อว่าเมื่อมนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดิน จะต้องมีการบูชาเจ้าที่เพื่อเป็นการขออนุญาตเข้าใช้ที่ดิน โดยทั่วไปแล้ว เจ้าที่มักจะอยู่ในรูปของ “ตายาย” หรือ “ยาย” ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของเดิมของที่ดิน ทำให้คนโบราณมักสร้างศาลย่อมๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นที่สถิตของตายาย แล้วนําของหวาน ของคาวมาสักการะบูชา เพื่อขอขมาและขออนุญาตใช้ที่ดิน

ต่อมา เมื่อมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเข้ามา จึงเชื่อว่าหากทำดีต่อเจ้าที่ ก็จะได้รับผลตอบแทนในทางที่ดี ทำให้การสักการะบูชาศาลตายายกลายเป็นสิ่งสำคัญ โดยเชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ ปลอดภัยจากอันตราย และมีความเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบัน ศาลตายายจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือ และเชื่อว่าหากได้รับการบูชาอย่างถูกต้อง ตามความเชื่อแล้ว จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ศาลตายาย ให้โชค

วิธีการสักการะบูชาศาลตายายอย่างถูกต้อง

การสักการะบูชาศาลตายาย ถือเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการขอพรให้ชีวิตราบรื่นและโชคดี โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

  • เตรียมศาลตายายให้สะอาด : โดยการปัดกวาดทำความสะอาดศาลตายายและบริเวณรอบ ๆ ให้เรียบร้อย
  • จัดเตรียมของมงคลสำหรับบูชา : ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน ผลไม้ เช่น กล้วย ส้ม และอาหารคาวหวาน เช่น ข้าวต้ม ขนมไทย ฯลฯ
  • จุดธูปเทียนเพื่อบูชาเจ้าที่ : โดยให้จุดธูป 5 ดอก แล้วกล่าวคําบูชาว่า “ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาเจ้าที่ผู้ดูแลรักษาที่นี้”
  • กล่าวคําอธิษฐานขอพร : โดยอาจจะขอในเรื่องของการกล่าวคําอธิษฐานขอพรจากศาลตายาย สามารถทำได้ดังนี้

1.ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา

2.ขอให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

3.ขอให้ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานเจริญก้าวหน้า

4.ขอให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

5.ขอให้สอบได้จบการศึกษาด้วยดี

6.ขอให้งานการทำมาหากินคล่องตัว เจริญก้าวหน้า

7.ขอให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศ

8.ขอให้หาคู่ครองได้ดังใจปรารถนา

จากนั้น กล่าวคําว่า “ขอความเมตตาจากตายายอํานวยพระพรให้สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาเกิดผลสมดังปรารถนา ด้วยเทอญ”

  • รดน้ำมนต์และเครื่องสักการะลงศาล : โดยอาจใช้น้ำมนต์ที่ได้รับพร หรือน้ำสะอาดก็ได้ พร้อมกับวางดอกไม้ ผลไม้ และอาหารคาวหวานลงบนศาล
  • ไหว้ขอบคุณตายาย : โดยกล่าวคําว่า “ขอบคุณตายายที่ได้โปรดประทานพร ขอให้ตายายจงมีแต่ความสุขเถิด”
  • เก็บกวาดทำความสะอาด : เมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วให้เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณศาลให้เรียบร้อย

สรุป ศาลตายายให้โชค เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเจ้าที่หรือผีปู่ตา ที่คอยปกปักรักษาดูแลที่ดินแห่งนั้น เชื่อว่าหากได้สักการะบูชาอย่างถูกต้อง ตามความเชื่อแล้วจะช่วยให้มีโชคลาภ ปลอดภัย และมีความเจริญรุ่งเรือง และการศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติในการสักการะบูชาศาลตายายอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้สิ่งที่สมหวังนั่นเอง


ขอบคุณเนื้อหาจาก : wikipedia

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะball