สวนอีเดน

สวนอีเดน จากมุมมองทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สนับสนุนการมีอยู่ของสวนเอเดนใน ฐานะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าหนังสือปฐมกาลจะอธิบายว่าเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสี่สาย รวมทั้งแม่น้ำ ไทกริสและยูเฟรตีส ความพยายามที่จะค้นหาสวนตามคำอธิบายนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ นี่เป็นเพราะความไม่ชัดเจนของ แม่น้ำอีกสองสายที่กล่าวถึง (แม่น้ำ Pishon และ Gihon) และข้อเท็จจริงที่ว่าเส้นทางของแม่น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ภูมิภาคที่มีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาเช่นเดียวกับตะวันออกกลางสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วง 4 หลายพันปี

Blue Moon คือ ? ทำความรู้จัก พระจันทร์สีน้ำเงิน ที่ไมได้หมายถึงสีน้ำเงินจริง ๆ

สวนอีเดน คืออะไร

สวนอีเดน หรือสวนเอเดนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในประเพณีของศาสนาอับราฮัม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม คำนี้มาจากคำภาษาฮีบรูว่า ‘gan’ ซึ่งแปลว่า ‘สวน’ และ ‘eden’ ซึ่งสามารถแปลว่า ‘ความสุข’ หรือ ‘ความสุข’ การตั้งค่านี้ได้รับการอธิบายอย่างเด่นชัดที่สุดในหนังสือปฐมกาลในฮีบรูไบเบิลและพันธสัญญา เดิมของคริสเตียนไบเบิล ซึ่งนำเสขอบคุณเนื้อหาจาก : wikipediaนอว่าเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าสำหรับมนุษย์คู่แรก อาดัมและเอวา

ในเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ไบเบิล สวนเอเดนถูกพรรณนาว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่งดงาม เขียวชอุ่มด้วยพืชพรรณและสัตว์นานา ชนิด เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นสถานที่สวรรค์ที่ซึ่งความต้องการทั้งหมดของอาดัมและเอวาได้รับการตอบสนองโดยไม่จำเป็น ต้องลงแรงใด ๆ มีลักษณะเด่นคือมีต้นไม้นานาพันธุ์ที่น่าดูและเป็นอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่นี่ยังเป็นบ้านของต้นไม้สอง ต้น ได้แก่ ต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว โดยคำบรรยายในปฐมกาล 2–3 มีเรื่องราวของการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าของอาดัมและเอวา ซึ่งส่งผลให้พวกเขา ถูกขับออกจากสวน การไม่เชื่อฟังนี้เกี่ยวข้องกับการกินผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว ซึ่งนำไปสู่การตระหนักรู้ถึง การเปลือยกายของพวกเขา และโดยนัยแล้ว จุดเริ่มต้นของบาปของมนุษย์

ตามประเพณีของอิสลาม สวนเอเดน (Jannah ในภาษาอาหรับ) เป็นสวรรค์ตามแบบฉบับ แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นสถานที่ พำนักของอาดัมและเอวาก่อนที่ทั้งคู่จะล่มสลาย เรื่องเล่านี้มีอยู่ในตอนต่างๆ ทั่วอัลกุรอาน ในระดับสัญลักษณ์ สวนเอเดนมักจะหมายถึงความไร้เดียงสา ความสุข สภาพก่อนวัยอันควร และความปรารถนาที่จะ กลับไปสู่การดำรงอยู่ที่ไม่เสื่อมคลาย นัยทางวัฒนธรรมและเทววิทยาของมันลึกซึ้ง ส่งผลต่อวิธีตีความแก่นเรื่องของความ บาป การไถ่บาป และธรรมชาติของมนุษย์ในศาสนาอับราฮัมมิก

สวนอีเดน

ปัจจุบันนี้สวนอีเดนอยู่ที่ไหน

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนของสวนเอเดนตามที่อธิบายไว้ในตำราทางศาสนาของศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องคาดเดาและถกเถียงกันพอสมควร คำอธิบายที่ให้ไว้ในหนังสือปฐมกาลในฮีบรูไบเบิล และพันธสัญญาเดิมของคริสเตียนไบเบิลนั้นกว้างและคลุมเครืออย่างเห็นได้ชัด ตามเรื่องราวในปฐมกาล สวนเอเดนตั้งอยู่ที่แหล่งกำเนิดของแม่น้ำสี่สาย ได้แก่ ปิโซน ก็โฮน ไทกริส (ฮิดเดเคลในภาษาฮิ บรู) และยูเฟรติส สองสายหลังสามารถระบุได้ว่าเป็นแม่น้ำจริงที่ไหลผ่านอิรักและตุรกีในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การระบุ แม่น้ำ Pishon และ Gihon นั้นมีปัญหาและไม่แน่นอนมากกว่า มีการเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ นานา โดยนักวิชาการ ได้เสนอสถานที่ต่างๆ รวมทั้งแม่น้ำไนล์ในอียิปต์และแม่น้ำอื่นๆ ในเมโสโปเตเมีย คาบสมุทรอาหรับ และแม้แต่ภูมิภาคคอ เคซัส

ด้วยความคลุมเครือเหล่านี้ การตีความที่ตั้งของสวนจึงแตกต่างกันไปอย่างมาก บางคนเสนอสถานที่ในเมโสโปเตเมีย พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส ซึ่งเป็นที่รู้จักในอดีตว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรม คนอื่น ๆ แนะนำสถานที่ในที่ราบสูงอาร์เมเนีย ใกล้กับแหล่งกำเนิดของแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส และสอดคล้องกับคำอธิบายอื่น ๆ

ในปฐมกาล อีกทฤษฎีหนึ่งระบุว่าสวนตั้งอยู่ในคาบสมุทรอาระเบียตอนใต้ ซึ่งปัจจุบันแม่น้ำที่แห้งเหือดอาจสอดคล้องกับ คัมภีร์ปี่โซนและก็โฮนในพระคัมภีร์ไบเบิล ในประเพณีของอิสลาม สวนเอเดนมีลักษณะเชิงเปรียบเทียบมากกว่าคำจำกัดความทางภูมิศาสตร์ แม้ว่าอัลกุรอานจะ กล่าวถึงสวนสวรรค์ที่อาดัมและอีฟเคยอาศัยอยู่ก่อนการล่มสลาย แต่ก็ไม่ได้ระบุตำแหน่งบนโลกสำหรับสวนแห่งนี้ ในขอบเขตของวิชาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสวนเอเดน (หากมีอยู่จริง) ยังคงอยู่ เกินความสามารถของเราที่จะค้นหาได้ ดังนั้น ความสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ แต่อยู่ที่ความ สำคัญทางเทววิทยา สัญลักษณ์ และวัฒนธรรมภายในประเพณีทางศาสนาเหล่านี้

สรุป สวนอีเดน คัมภีร์บางเล่มเรียก อุทยาน​ของ​พระ‍เจ้า เป็นสถานที่บรรยายไว้ในพระธรรมปฐมกาลว่าเป็นสถานที่พักอาศัยของอาดัมกับเอวา มนุษย์สองคนแรกที่พระเจ้าทรงสร้าง ปฐมกาลจะกล่าวถึงที่ตั้งของสวนเอเดนว่าอยู่ในบริเวณแม่น้ำสำคัญสี่สาย : แม่น้ำพิชอน แม่น้ำกิฮอน แม่น้ำไทกริส และแม่น้ำยูเฟรทีสซึ่งอยู่ในบริเวณอาร์มีเนีย, ยอดเขาอารารัต, เยเรวาน หรือที่ราบสูงอาร์มีเนีย นั่นเอง


ขอบคุณเนื้อหาจาก : wikipedia

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะ