A Level คืออะไร
ในอดีตการสอบวัดระดับหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะมีการสอบหลากหลายแบบ ทั้ง Entran Admission GAT PAT TCAS และล่าสุดสำหรับเด็กเตรียมสอบก็คงจะได้ยินคำว่า A Level กันมาอย่างแน่นอน แต่หลายๆคนคงยังไม่รู้ว่า A Level คือ อะไร และมีผลอะไรยังไงต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้บางคนที่รู้จักกับ A Level แล้ว คงจะรับรู้ข่าวคราวเรื่องปัญหาของ A Level การมาบ้างแล้วอย่างแน่นอน โดยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า A Level คืออะไร และมีปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งสำหรับน้อง ๆ ปี 67  การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก วันนี้เราถึงได้หาข้อมูลและสรุปใจความสำคัญมาให้น้อง ๆ ที่กำลังจะสอบหรือเตรียมตัวที่จะสอบในปีถัดไป ว่า A Level ใช้ทำอะไร มีวิชาอะไรบ้าง และทำไม A Level 67 ถึงมีปัญหาเยอะนัก รวมไว้ในบทความเดียวแล้วที่นี่

Art Toy คืออะไร ไขข้อสงสัยของเล่นสุดฮิต แตกต่างจากโมเดลหรือฟิกเกอร์ อย่างไร 

A Level คืออะไร พร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัย

A Level คืออะไร
ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปที่น้อง ๆ ได้เรียนที่โรงเรียนเลย ดังนั้นเนื้อหาที่ออกสอบก็จะเป็นเนื้อหาตามหลักสูตร (แต่ข้อสอบอาจจะออกสอบพลิกแพลงบ้างเล็กน้อย) และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยข้อสอบเดิมของ A Level ก็คือ 9 วิชาสามัญ (หรือบางคนอาจจะคุ้นในชื่อ 7 วิชาสามัญนั่นเอง)

A Level ใช้ทำอะไร
เป็นการสอบเพื่อใช้คะแนนยื่นเข้ามหาลัยฯ ตามเกณฑ์ที่แต่ละสถาบันกำหนด สัดส่วนที่ใช้ก็จะแตกต่างกัน เช่น คณะรัฐศาสตร์ บางมหาลัยฯ ใช้คะแนนคณิตเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก แต่บางมหาลัยฯ อาจจะใช้แค่ไทย-สังคม ดังนั้นใครจะเลือกสอบวิชาไหน ต้องดูเกณฑ์คะแนนให้ดี ๆ น้า ว่าคณะ / มหาลัยฯ ที่อยากเข้าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

A Level สอบอะไรบ้าง
วิชาหลักของ A Level มีทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ คณิต 1, คณิต 2, วิทย์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / ญี่ปุ่น / เกาหลี / จีน  / ภาษาบาลี / สเปน) ใครจะลงสอบวิชาไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์แต่ละคณะกำหนด หรือใครต้องการสอบทุกวิชาก็ทำได้เหมือนกันน้าา ยกเว้นวิชาเดียว คือ A-Level ภาษาต่างประเทศ เพราะวันและเวลาสอบทุกภาษาเป็นเวลาเดียวกัน เลยทำให้เลือกสอบได้แค่ภาษาเดียวเท่านั้น โดย A level มีค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท

ตอบข้อสงสัยหลังประกาศผล A-Level 67 ปัญหาเพียบ

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Mytcas.com ได้โพสต์คำชี้แจง ทปอ.ตอบข้อสงสัยเรื่องการประกาศผลคะแนน A-Level 2567 ใจความว่า สืบเนื่องจากการประกาศผลคะแนนรายวิชา A-Level ได้มีประเด็นสงสัยเกิดขึ้น และร้องเรียนมายัง ทปอ.จึงขอชี้แจงดังนี้

  • กรณีที่ 1

ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าขาดมาสอบวิชาคณิตศาสตร์1 แต่มีคะแนนขึ้น 18/100 ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้เข้าสอบรายชื่อเดียวกัน 2 รายในห้องสอบ และเกิดการนั่งสอบผิดที่ ต่อมาเมื่อทราบจึงย้ายที่นั่งสอบไปยังที่ที่ถูกต้อง กระดาษคำตอบที่นั่งผิดถูกส่งเข้าระบบตรวจ ได้คะแนน 18/100 ตามที่รายงานผลสอบ ตอนนี้ได้แก้ไขผลสอบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว

  • กรณีที่ 2

ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าขาดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 แต่มีคะแนนขึ้น 9/100 ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้เข้าสอบรายอื่นเข้าสอบนั่งที่นั่งสอบผิด ส่งผลให้คะแนนตนเองกลายเป็นขาดสอบ และผู้เข้าสอบที่ขาดสอบกลายเป็นมีคะแนน 9/100 ตอนี้ได้แก้ไขผลสอบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว

  • กรณีที่ 3

ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าจากการประกาศผลสอบ A-Level ปี 2567 ตนเองได้คะแนนเท่ากับ A-Level ปี 2566 ที่สอบไว้ โดยมีคะแนนตรงกัน 4 วิชา ทปอ.ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้เข้าสอบรายหนึ่งได้คะแนนเช่นนั้นจริง ส่วนอีก 3 วิชาที่เหลือ ได้คะแนนแตกต่างจากปีก่อนหน้า

สำหรับการตรวจให้คะแนนในภาพรวมมีประเด็นการให้คะแนน ดังนี้

1.วิชาฟิสิกส์ ข้อสอบอัตนัยที่โจทย์ไม่ได้กำหนดค่าคงที่

  • คณะกรรมการออกข้อสอบ พิจารณาให้มีคำตอบที่ถูกต้อง เป็นไปได้ 6 คำตอบ ตามค่าคงที่ที่ผู้เข้าสอบอาจใช้ความละเอียดไม่เท่ากัน

2.วิชาชีวิวิทยา ข้อ 12 ในชุดที่ 1 และชุดที่ 2 โจทย์ถามถึงระดับอ็อกซิเจนในเหงือกปลา เนื่องจากตัวอักษร A-B-C พิมพ์ไม่ชัดเจนในข้อสอบ

  • คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS มีมติให้ยกข้อสอบฟรี ให้คะแนนทุกคน

3.วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ข้อ 9 ชุดที่ 1 และข้อ 10 ชุดที่ 2 โจทย์กำหนดสาร NH4 แต่พิมพ์ไม่ตรงกันในตัวเลือกเป็น NH3

  • คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS มีมติให้ยกข้อสอบฟรี ให้คะแนนทุกคน

4.วิชาสังคม ข้อ 7 ชุดที่ 1 และข้อ 2 ชุดที่ 2

  • คณะกรรมการออกข้อสอบ พิจารณาคำร้องแล้ว จึงมีมติให้มีคำตอบถูก 2 คำตอบ คือ ตัวเลือก 3 และ 5

5.ข้อสงสัยเรื่องการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 เกิดหลักสูตร

  • คณะกรรมการออกข้อสอบพิจารณาแล้วลงความเห็นยืนยันว่าไม่เกินหลักสูตรแต่อย่างใด

สรุป A Level คืออะไร เป็นข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปที่น้อง ๆ ได้เรียนที่โรงเรียนเลย สอบเพื่อใช้คะแนนยื่นเข้ามหาลัยฯ ตามเกณฑ์ที่แต่ละสถาบันกำหนด สัดส่วนที่ใช้ก็จะแตกต่างกันออกไป มีทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ คณิต 1, คณิต 2, วิทย์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / ญี่ปุ่น / เกาหลี / จีน  / ภาษาบาลี / สเปน)


ขอบคุณเนื้อหาจาก : wikipedia

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะball