วิธีใช้บัตรเครดิต

วิธีใช้บัตรเครดิต บัตรเครดิตมีประโยชน์สำหรับแทนการถือเงินสดจำนวนมากไว้กับตัวหรือถือเงินสดในการเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ซึ่งเสียงต่อการถูกฉกชิงวิ่งราวหรืออาจสูญหายได้ สำหรับผู้มีบัตรเครดิตก็สะท้อนความมีเครดิตทางการเงินดังนั้นจึงควร รักษาเครดิตที่มีอยู่ด้วยการใช้อย่างชาญฉลาด ซึ่งในวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดสำหรับการใช้บัตรเครดิต ดังนี้

วิธีใช้บัตรเครดิต ใช้แบบมีสติ ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน

1.ไม่ควรจะถือบัตรเครดิตมากกว่า 2 ใบ จากกรณีศึกษาปัญหาหนี้สินพบว่าผู้ที่มีบัตรเครดิตมากกว่า 4 ใบขึ้นไปจะมีแนวโน้มเกิดปัญหาหนี้ ทั้งนี้เพราะการมีบัตรเครดิตจำนวนมากก็จูงใจให้เกิดการใช้ จ่ายที่เกินตัว สำหรับผู้ที่ไม่มีวินัยทางการเงินที่มีความอยากได้สินค้าที่มากเกินกว่ารายได้ของตนเองและทำให้มีปัญหาหนี้สิน ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะสมัครบัตรเครดิต จำนวนมาก แม้ว่าจะได้รับข้อเสนอจากสถาบันการเงินหรือห้างร้านทั้งหลายที่มีการเชิญชวนเป็นสมาชิกบัตรด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน

2.แม้ว่าจะมีบัตรเครดิตมากกว่าจำนวนหนึ่งใบแต่ก็ควรจะพกพาบัตรเครดิตไว้เพียงครั้งละใบ สำหรับการใช้ที่จ่ายจำเป็นเท่านั้น เพราะการพกบัตรเครดิตหลายใบหากเกิดการสูญหาย ก็จะเป็นความเดือดร้อนในการแจ้งอายัดบัตร หรือต้องรับผิดชอบต่อบัตรที่ถูกแอบอ้างนำไปใช้

3.การใช้จ่ายบัตรเครดิตทุกครั้งควรที่จะกันสำรองด้วยการหักเงินสดไว้ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ในการไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้เมื่อครบกำหนดถูกเรียกเก็บเงิน หากจะให้ดีแล้วควรที่จะมีการลงบันที่รายจ่ายบัตรเครดิตเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือนด้วย เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าการใช้จ่ายนั้นเกินรายได้ที่มีอยู่หรือเปล่า เป็นลักษณะเดียวกันกับการทำบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน

4.การถือเงินสดจำนวนหนึ่งสำหรับการใช้จ่าย เพราะการใช้จ่ายด้วยเงินสดก็จะเป็นการเตือนตนเองถึงเงินที่มีอยู่จริง เพราะการมีบัตรเครดิตจะทำให้คนเรามีความรู้สึกว่ายังมีเงิน (สด) อยู่

5.หลีกเลียงการประวิงระยะเวลาของการชำระเงินของบัตรเครดิตออกไป เพราะเมื่อไรที่เริ่มไม่ชำระเงินบัตรเครดิตเต็มจำนวน แต่ชำระคืนเพียงเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระแล้ว เป็นสัญญาณเริ่มต้นของการมีปัญหาแล้วที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน

6.ห้ามโดยเด็ดขาดในการเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตเพื่อไปชำระหนี้บัตรเครดิตที่ครบกำหนด เพราะเริ่มกระบวนการของแชร์ลูกโซ่ของวงจรหนี้ เพราะการเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงถึงประมาณร้อยละ 20 หากเกิดปัญหาควรเลิกใช้บัตรเครดิตและขอเจรจาประนอมหนี้ หรือการผ่อนชำระคืนสำหรับบัตรเครดิตเหล่านั้นโดยทันที ซึ่งหมายถึงการต้องมีแผนบริหารจัดการเงิน ที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายลงมา ฟังดูแล้วคล้าย ๆ กับการแก้ไขปัญหาหนี้ของหลาย ๆ ประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และหากปฏิบัติได้ท่านก็จะเป็นผู้ที่ใช้บัตรเครดิตอย่างผู้ที่มีเครดิตค่ะ


วิธีออมเงิน 8 เทคนิคควรรู้ หากคุณอยากเพิ่มเงินเก็บได้ทั้งปี

สามารถรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกที่นี่

อ้างอิง : คลิกที่นี่

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะball